Metode

Odgovore na istraživačka pitanja tražimo raznim kvalitativnim i kvalitativnim istraživačkim metodama.

Online istraživanje CAWI / CASI

Etnografske studije

Telefonsko anketiranje – CATI

Desk istraživanja

Face to Face anketiranje – PAPI / CAPI

Napredne statističke analize- MaxDiff

Samoispunjavanje upitnika

Napredne statističke analize – Conjoint analiza

Online grupe

Izrada statističkih modela – Kano model

Fokus grupe

Rudarenje podataka

Tajne kupovine

Metode kvantitativnog istraživanja

Online istraživanje CAWI / CASI

Anktetiranje preko interneta pomoću računala vrši se odgovaranjem na anketu putem web lokacije posebno dizajnirane i postavljene za ovu svrhu. Kao i kod osobnog anketiranja, i audio-vizualnih pomagala mogu se koristiti u online anketama.

Telefonsko anketiranje – CATI

Telefonsko anketiranje jedna je od najosnovnijih i najčešćih metoda prikupljanja podataka. Da bi se provela ova vrsta intervjua potreban je poseban softver koji omogućava da se upitnik programira u elektronskoj formi.

Face to Face anketiranje – PAPI / CAPI

Mi koristimo face to face anketiranje za duže i složenije anketiranje jer ispitaniku može biti lakše da objasni temu i odgovori na sva tražena pitanja. Pored toga, mogu se koristiti uređaji kao što su slike, uzorci, video i audio primjeri. Koristimo PAPI osobno anketiranje – gdje anketar upisuje odgovore na papir i face to face anketiranje uz pomoć računala – CAPI, gdje anketar upisuje odgovore u posebno dizajniran računalni program.

Samoispunjavanje upitnika

Poštansko istraživanje se vrši tako da ispitanik dobije otisnuti anketni upitnik poštom, zatim ga osobno popuni i vrati poštom primatelju, ova vrsta istraživanja je pogodna za duže i složenije istraživanje.

Metode kvalitativnog
istraživanja

Online grupe

Unutar internetske grupe, sudionici se uključuju u raspravu, ispunjavaju različite zadatke i daju svoje mišljenje i ideje. Internet grupa okuplja ljude različitih profila iz različitih mjesta. Sudionici mogu priložiti različite vrste materijala (npr. svoje fotografije, video zapise, relevantne sadržaje s interneta) koji pomažu u boljem razumijevanju zadatka. Promatramo stvarno ponašanje i ne prikupljamo samo izvještaje o ponašanju.

Fokus grupe

Tijekom grupnih rasprava vodi se neformalni razgovor između 6-8 sudionika. Sudionike vodi iskusni moderator koji je posebno pripremljen za svaki projekt. Intervju traje oko 2 sata, sudionici daju puno informacija o svojim mišljenjima, stavovima i uvjerenjima. Svi sudionici su nasumično odabrani prema ciljevima istraživanja i ne poznaju se.

Dubinski intervjui

Dubinski intervju ima oblik opuštenog razgovora o unaprijed definiranim temama. Dubinski intervju je dovoljno otvoren da bi ispitanik mogao osobno iznijeti svoje stavove i mišljenje. Koristi se kada želimo dobiti stručno mišljenje o određenoj temi, trendovima u tom području ili ako samo želimo detaljnije upoznati temu razgovora.

Tajne kupovine

Metoda tajnog kupovanja (engl. Mystery  Shopping) omogućava testiranje svih elemenata prodajnog iskustva, od urednosti prodajnog prostora do znanja i profesionalizma vaših zaposlenika, što vam može pomoći da poboljšate zadovoljstvo kupaca.

Etnografske studije

Etnografsko istraživanje jedna je od najdubljih metoda upoznavanja potrošača. Istraživač provodi duže vrijeme na terenu, promatrajući što ljudi rade i promatrajući da li rade ono što kažu da rade. Tako etnograf dobiva dubinsko razumijevanje ljudi, organizacije i širi kontekst u kojem se nalazi.

Desk istraživanja

Desk istraživanje je istraživanje koje pokriva pregled postojećih / sekundarnih podataka

Napredne statističke analize- MaxDiff

MakDiff analiza nam omogućava da s većom objektivnom sigurnošću procijenimo važnost elemenata oko kojih potrošači donose odluke o kupovini, kao što su preferencija brenda, imidž robne marke, proizvoda ili usluge, sadržaj reklamnih poruka i slično.

Napredne statističke analize – Conjoint analiza

Conjoint analiza vam pomaže identificirati karakteristike proizvoda ili usluge koje su najviše utjecale na vašu odluku o kupovini te vam pomaže procijeniti potencijal na tržištu i optimizirati za najveću konkurentnost.

Izrada statističkih modela – Kano model

Kano model je efikasna metoda za procjenu kvalitete i konkurentnosti proizvoda ili usluga. Pomoću Kano modela prepoznajemo sve najvažnije karakteristike vašeg proizvoda ili usluge koje utječu na zadovoljstvo vaših kupaca.

Rudarenje podataka

Rudarenje podataka omogućava automatsko pretraživanje informacija u mnoštvu podataka. Pomažemo vam u upravljanju bazama podataka, razumijevanju vaših podataka i drugih podataka o sadržajima koji mogu u velikoj mjeri utjecati na vašu poslovnu uspješnost.

Kontinuirani
projekti

Uvid u potrošače,
robne marke i
tržišta na klik.

Istraživanje po
mjeri naručitelja

Ad hoc istraživanje
za sve vaše
specifične potrebe.

Metode

Istražujemo koristeći
mnogo kvalitativnih
i kvantitativne metode.