Marketinško
savjetovanje

Savjetovanje je dio svakog projekta koji se pažljivo priprema za klijenta. Na temelju prikupljenih podataka o potrebama klijenta, dobivenih rezultata istraživanja u kombinaciji s postojećim podacima iz Medianine baze podataka, pomažemo klijentima u daljnjim orijentacijama za uspješan ulazak na tržište.

Kontinuirani
projekti

Uvid u potrošače,
robne marke i
tržišta na klik.

Istraživanje po
mjeri naručitelja

Ad hoc istraživanje
za sve vaše
specifične potrebe.

Metode

Istražujemo koristeći
mnogo kvalitativnih
i kvantitativne metode.