Marketinško Istraživanje
po mjeri klijenta

Pružamo široki spektar marketinških istraživanja kako bismo podržali razvoj i primjenu marketinških strategija.

Percepcija robne marke (brenda)

Zadovoljstvo i lojalnost korisnika

Prepoznavanje robne marke

Testiranje inovacija i proizvoda

Orijentacija robne marke

Imidž robne marke

Testiranje projekta

Kontinuirane studije

Efikasnost akcija oglašavanja

Put kupovine korisnika

Analize letaka i kataloga

Osobnost

Javno mnijenje

Segmentacija

Izlazne ankete

Analiza pogleda i korištenja proizvoda / usluga

Percepcija robne marke (brenda)

Procjenjujući imidž poslovanja, u mogućnosti smo procijeniti što treba promijeniti da bi se poboljšala percepcija robne marke, kakav je vaš poslovni položaj u usporedbi s vašom konkurencijom te kako vaši korisnici i korisnici konkurentskih proizvoda i usluga doživljavaju robnu marku vaše kompanije.

Prepoznavanje robne marke

Kako bismo odredili prepoznatljivost robne marke, mjerimo i pratimo kapital robne marke, što nam daje sliku rasprostranjenost utjecaja robne marke.

Orijentacija robne marke

Orijentacija robne marke se odnosi na potencijal robne marke u odnosu na njegove konkurente. Ovi će vam podaci pokazati koliko potencijalnih korisnika vaših proizvoda i usluga je na tržištu, a koliko korisnika razmišlja o upotrebi konkurentskih proizvoda i usluga.

Imidž robne marke

Kontinuirano mjerenje prati kako se slika kompanije mijenja tokom vremena, sugerirajući prilagođenu komunikaciju zasnovanu na podacima kako bi se povećalo povjerenje i lojalnost kupaca.

Kontinuirane studije

Kontinuirane studije pomažu kompanijama da mjere i prate svijest o robnoj marki, zadovoljstvo kupaca i njihov odnos tijekom vremena, kao i da identificiraju trendove i velike promjene na tržištu.

Put kupovine korisnika

Identifikacijom svih dodirnih točaka korisnika i vašeg proizvoda ili usluge, pronaći ćemo najveće razlike između očekivanja korisnika i stvarnog iskustva te osmisliti idealan put kupovine.

Osobnost

Oblikovanje osobnosti vam omogućava bolje razumijevanje tipičnih korisnika vaših usluga i proizvoda te uspješnije kampanje jer će se proizvodi i komunikacija razvijati s korisnikom i njegovim potrebama.

Segmentacija

Kroz statističku analizu dijelimo (potencijalnog) kupca u različite grupe na osnovu njihovog socio-demografskog profila, životnog stila, korištenja robne marke, iskustva i potreba.

Analiza pogleda i korištenja proizvoda / usluga

Analizom vaših stavova možete steći uvid u odnos kupca prema vašem proizvodu ili usluzi, odgovoriti na pitanja tko, što, kada, gdje i kako se koristi vaš proizvod ili uslugu te da li je vaša konkurencija popularnija u nekom segmentu.

Zadovoljstvo i lojalnost korisnika

Istražujući zadovoljstvo korisnika, koje ćemo dizajnirati uz pravu kombinaciju mjernih sistema za vas, saznat ćete u kojoj mjeri vaša ponuda zadovoljava očekivanja kupaca te kako prilagoditi vašu ponudu i komunikaciju u skladu s tim.

Testiranje inovacija i proizvoda

Testiranje povećava vjerojatnost uspjeha vašeg proizvoda ili optimizira već dizajnirani proizvod. Analize također procjenjuju potencijal uspjeha novog proizvoda.

Testiranje projekta

Prije lansiranja proizvoda/usluge na tržište testirajte ga. Pomažemo vam identificirati potencijalne slabosti, pridobiti potvrdu prednosti i uporediti ih s konkurentima.

Efikasnost akcija oglašavanja

Prethodno testiranje oglasa vršimo kako bismo optimizirali i izmjerili utjecaj oglasa nakon završetka kampanje, ocjenjujući performanse prepoznavanja i pamćenja poruka, utjecaj na prednost robne marke i promociju odluka o kupovini.